ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Η Forena Food Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1994 και δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων με αντικείμενο την εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρεάτων καθώς και την εμπορία άλλων τροφίμων.

 

Η σταθερή ποιότητα, η συνέπεια, οι ανταγωνιστικές τιμές, η επιχειρηματική ικανότητα των ιδιοκτητών της και η εμπιστοσύνη των πελατών, βοήθησαν την Forena Food Α.Β.Ε.Ε. να κατέχει μια σημαντική θέση στην αγορά της Β. Ελλάδας.